Bevidsthedens kraft! – Ledelse af dig selv og dine medarbejdere med mindful væren og kommunikation

Mindful kommunikation og ledelse

Ønsker du at være rodfæstet under pres? Vil du gerne have ro og power i din ledelse? Få træning og værktøjer i det unikke koncept som mindful kommunikatør og leder.

Bliv inspireret og påvirket! Få lyst til at tage din og dine kollegaers bevidsthed i hånden og sammen skabe endnu bedre relationer, kommunikation og arbejdsliv! Oplev hvad I kan gøre for jeres gensidige samskabelse af resultater på jobbet. Book et interaktivt og dynamisk foredrag med 2-4 timers inspiration til jeres personaledag eller lignende. Tjek eksemplerne som vi tilpasser jeres fokus.

Læs mere

Sæt fælles retning og kvalificer jeres arbejde med kerneopgaven! Praksis og teori kobles på unik vis med mindfulness. Kompetenceudvikling på et avanceret niveau om fx: Kommunikationens kraft. Trivsel på jobbet. Håndtering af stress. Skjulte muligheder i samarbejdet. Ledelse som en positiv bølge. Designes til jeres organisations udfordringer og mål med lærerige refleksioner og metoder.

Læs mere

Påvirker din kommunikation arbejdsprocesser og resultater på jobbet? Få øget bevidsthed og handlekraft i din deltagelse i relationer og kommunikation på jobbet. Bliv mødt med anerkendende nærvær. Og skab udvikling og resultater via tilpasse udfordringer og mindfulness. Det kræver mod, vilje, viden og ansvar. Du får coaching, reflekterende sparring og rådgivning alt efter ønske og behov.

Læs mere

Forandringsprocesser? Nedskæringer? Trivsel? Konflikter? Stress? Forbedring af arbejdskulturen? Ellen Wolgau hjælper jer med at nå jeres mål med en anerkendende og målrettet tilgang og forståelse for kompleksiteten i relationer og opgaver. Kommunikation, fortællinger, kultur, fælles ansvar og mindfulness er omdrejningspunkter i processen.

Læs mere

9 GODE GRUNDE TIL AT KONTAKTE ELLEN WOLGAU

 • Du ønsker...

  at maksimere dit udbytte af den tid, du bruger på personaleledelse

 • Du ønsker...

  at blive en bedre leder og en bedre kommunikator

 • Du ønsker...

  at skabe trivsel og produktivitet på din arbejdsplads

 • Du ønsker...

  kommunikationstræning for dig selv/dine medarbejdere

 • Du ønsker...

  træning i mindfulness for dig selv/dine medarbejdere

 • Du ønsker...

  at skabe en sund arbejdskultur med fokus på anerkendelse og sprogets kraft

 • Du ønsker...

  at dine medarbejdere får indsigt i kompleksiteten på jeres arbejdsplads

 • Du ønsker...

  fælles ansvar, lyst og vilje til forandringer i organisationskulturen

 • Du ønsker...

  at du og dine medarbejdere bliver bedre til at sætte jer i hinandens sted

 • "Jeg har haft stort udbytte af at deltage på Mindfulness og Kommunikation – i ledelse, samarbejde og formidling. Jeg har fået rigtig mange input og redskaber, som jeg kan bruge og arbejde videre med i både mit private og professionelle liv. Især mindfulness-delen har været super inspirerende. Jeg har bl.a. taget følgende med mig på min videre rejse: Mindfulness er mere end bare teknikker og værktøjer. Det er en form for livsindstilling og tilstand, som med tiden – måske og forhåbentlig – kan blive en integreret del af min hverdag og måde at forholde mig til virkeligheden og til livet i det hele taget. Mindfulness er en energikilde og vejen til i højere grad at udnytte mine potentialer. Gennem mindfulness kan jeg komme ud over dét, som begrænser mig, og i stedet gøre dét, som jeg har allermest lyst til og – måske og forhåbentlig – opleve større livsglæde, energi og inspiration i hverdagen."

  Nina Wodstrup Jensen cand. polit.
 • "Jeg deltog i foråret 2014 i et spændende uddannelsesforløb i Mindfullnes og kommunikation – i ledelse, samarbejde og formidling med underviser Ellen Wolgau. Dette refleksionsrum har bidraget til en udvikling både fagligt og personligt, idet jeg oplever mig mere autentisk i mit forhold til mit fag. I forhold til min faglige optik, er det min oplevelse at de teorier og forståelser som jeg anså mig selv velbevandret i, stod tydeligere frem og gav mere mening, efter blot 6 ugers undervisning. Jeg har personligt fået rettet min opmærksomhed på udfordringer i forhold til bl.a. mine antagelser, relationer og betydningen af min kommunikation, hvilket har hjulpet mig med at få øje på egne ressourcer, valg og muligheder. Jeg kan på det varmeste anbefale alle at deltage i et lignende fora for personlig og faglig udvikling, og opleve den fornyede indsigt og energi som jeg stadig nyder godt af."

  Yvonne Krogh cand. pæd. pæd. psyk.
 • "Jeg har haft den fornøjelse, at være deltager på et lederkursus med Ellen som underviser. At starte dagen med Ellen og hendes mindfulness er en god start. Ellen er intet mindre end en sublim underviser, der i højt humør formår at føre én over bjergene af kommunikationsteorier på godt akademisk niveau, så man bliver nysgerrig efter mere."  

  Vinni Bay socialrådgiver
 • "Ellen er på den mest inspirerende og kompetente måde helt i overensstemmelse med det, hun selv formidler. Hendes underviserrum emmer af autencitet fra a til z."

  Vibeke Weber rådgiver, coach og underviser hos how2grow & weber coaching.

BRUG JERES UUDNYTTEDE RESSOURCER PÅ JOBBET!

Trivsel, tillid og produktivitet går hånd i hånd. Ellen Wolgau hjælper ledere og medarbejdere med at udvikle efterspurgte kompetencer til både det offentlige og private arbejdsliv. Kompetencer, der handler om kommunikation, relationsskabelse, bevidst nærvær og handlekraft. Ellen Wolgau træner både ledere og medarbejdere.

Ellen Wolgau har specialiseret sig i at tilføre bevidst nærvær i arbejdet med udvikling af arbejdskulturen, relationsskabelse, kommunikations- og sprogtræning. Arbejdet er meget praktisk og konkret og altid med en langsigtet strategisk tænkning og målsætning, der sikrer, at jeres firma når i mål.

Det teoretiske og metodiske grundlag trækker på unik vis på koblingen mellem det systemiske og narrative perspektiv med tænkninger og teknikker fra mindfulness – fordi det er det, der virker!