Coaching

Har du behov for coaching, rådgivning eller reflekterende sparring omkring et konkret projekt, mål eller et for dig væsentligt kerneområde i din jobfunktion, hvor din kommunikation og selvledelse påvirker proces og resultater? Vi arbejder med at øge din bevidsthed og praktiske handlen i selvledelse, kommunikation og ledelse.

Du arbejder enten som leder/chef, konsulent, projektleder, koordinator, tillidsrepræsentant, med organisationsudvikling, HR-området, som coach, underviser eller anden formidler, rådgiver, sagsbehandler og/eller i jobfunktioner hvor dine kommunikations- og relationskompetencer påvirker samarbejde og resultater.

Hvad skal der til? Mod og vilje til at rykke dig væsentligt med din udfordring. Du er indstillet på at have en professionel nysgerrighed og åbenhed på både dig selv, dine relationer og den organisatoriske kontekst. Du vil gerne finde og prøve nye ubetrådte veje og løsningsmodeller – og opleve resultaterne!

Det er også muligt at lave aftale om mentorordning.

Læs om form og værktøjer nedenfor.

Kontakt Ellen Wolgau og hør hvordan vi tilrettelægger et forløb skræddersyet til dig og din professionelle karriere.

 

Coachingforløb for enkelte sessioner kr. 1500

10 coachingsessioner forudbetalt kr. 14.000

Gennemføres som sessioner af en varighed på 60 min. hos virksomheden.

Der tillægges moms til erhvervsmæssig coaching og udviklingsforløb.

Coaching

Coaching er et individuelt udviklingsforløb for dig med din faglige og personlige udvikling i fokus.

  • Form

    Kvalificerende samtaler ”en til en”. Vi kalder det coaching. Men det er mere end det. Hos Ellen Wolgau er det både dig selv, der finder svarene og din coach, der biddrager med konstruktiv og reflekterende sparring og rådgivning. En session kan foregå som en kvalificerende samtale, der giver dig nye perspektiver på det område, du ønsker at arbejde med. En samtale, der skaber ny forståelse, indsigt, bevidsthed og nye handlemuligheder.

  • Værktøjer

    Vi supplerer med metodiske øvelser inspireret fra mindfulness, mentaltræning og visualiseringsteknikker. Formålet er, at du sideløbende udvikler dine kompetencer og dig selv mod det fokusområde og mål du har. Vi vil jævnligt evaluere via selvevaluering, hvor du er i processen og hvad dit foreløbige udbytte er – både for at skabe bevidsthed omkring resultaterne og for at kvalificere kompetenceudviklingsprocessen yderligere.