Ellen Wolgau

Ellen Wolgau f. 1970 og foredragsholder, underviser, konsulent og coach. Ellen er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet i 2001 med speciale i organisationsudvikling, forandringsledelse, individuel og organisatorisk læring og kompetenceudvikling. Ellen er systemisk coachuddannet med fokus på coaching i organisationer.

Ellen Wolgau har gennem sit arbejdsliv både været ansat som leder og været selvstændig i eget firma. Siden 1993 har hun undervist i både den traditionelle undervisningsverden og sportens verden.

Ellen har siden 2010 undervist ved den treårige statsanerkendte lederuddannelse Diplomuddannelsen i ledelse ved hhv. Metropol (Institut for Ledelse og Forvaltning), Danmarks Tekniske Universitet (Center for Videreuddannelse, DJØF afdelingen) og University Copenhagen Collage (Program Ledelse og Organisation). Hun har undervist i områderne organisation, strategi, styring og processer, ledelse og kompetenceudvikling, det professionelle personlige lederskab samt kommunikation og ledelse. Desuden har Ellen været censor siden 2003 ved samme uddannelse. Ellen Wolgau er grundlæggeren af og hovedunderviseren ved Mindfulness og kommunikation – i ledelse, formidling og samarbejde ved Metropol, Institut for Ledelse og Forvaltning. Se referenceudtalelser her.

Ellen er bestyrelsesmedlem i International Associations for Human Values Denmark (IAHV), som bl.a. beskæftiger sig med etik og mindfulness i erhvervslivet.

Ellen Wolgau har haft egen meditations- og selvudviklingspraksis siden 1990 og rejst rundt i verden og er blevet undervist af forskellige spirituelle mestre. Siden 2000 har Ellen været optaget af vejrtrækningens kraft! Vi glemmer at trække vejret ordentligt og mange erindringer og følelser ligger gemt og klemt vejrtrækningen. Ellen har siden da arbejdet med forskellige vejrtrækningsteknikker, og hun er uddannet heri via sin Qigonguddannelse. Gennem de sidste mange år har hun brugt  denne værdifulde viden i sin undervisning.

Erfaringen med træning af bevidstheden, fokus og åndsnærvær har Ellen fra en bred baggrund fra uddannet Qigonginstruktør gennem 7 år. Iyengar yoga siden 2012, Ashtanga yoga i 6 år, Art of Living siden 2005 til kampkunsten WingTsun gennem 10 år.

Baggrunden for arbejdet med det sunde legeme og sind understøtter Ellen desuden fra sin første uddannelse som Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed fra Suhr’s Seminarium i 1994. Det vi putter i munden påvirker også vores sind, vores tanker. For Ellen Wolgau er det helhedsorienterede engagement (krop, følelser, sind og ånd) i egen væren og handlen en nødvendighed som grundlag for udvikling.

Se interview med Ellen Wolgau om mindfulness og kommunikation her.

Ellen Wolgau

Ellen er i sit arbejde drevet af en stærk trang til at skabe bæredygtige arbejdsliv og arbejdspladser – i et helhedsorienteret perspektiv – for medarbejdere og ledere

  • Mission

    At sætte et mindfuldt indtryk og aftryk i arbejdslivet – privat som offentligt – og være medskaber af bedre sociale og produktive arbejdspladser.

  • Vision

    At hjælpe organisationer og ansatte med at øge opmærksomhed og bevidsthedsniveau i deres daglige praksis på jobbet med gode relationer, ansvarstagen og produktivitet som omdrejningspunkt.