Inspiration

Faglig inspiration

Har du lyst til at vide mere om ledelse, kommunikation og mindfulness? Her kan du finde spændende videoer, artikler og bøger, som kan inspirere og udvide din faglige viden. Litteratur og videoklip strækker sig over emner fra forandringsledelse, ledelse, kommunikation og selvledelse til appreciative inquiry, narrativ metode, mindfulness, meditation og meget mere. Alt sammen litteratur og tænkninger der er en del af Ellen Wolgaus fundament i arbejdet for jeres organisation eller virksomhed.

Kommunikation & ledelse

 

Dahl, Kristian & Molly, Asbjørn – attractor.dk

Effektiv mødeledelse

Danske kommuner

Hvordan skaber man øget produktivitet i kommunerne?

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut)

Lederuddannelse giver bedre ledere

Forvaltningspolitik.dk

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Hildebrandt, Steen

Viden om vækst og bæredygtig ledelse forpligter

Hildebrandt, Steen

Forandringslederskab

Lauritzen, Christian Borg & Kofoed, Viki – lederweb.dk

Domæneteorien – i teori og praksis

MacMann Berg

Socialkonstruktionismen

Tænketanken DEA

Ledelse i øjenhøjde – mellemlederen i centrum

Væksthus for ledelse

Hvem skal jeg kommunikere med?

Willig, Rasmus – information

Når den anerkendende tilgang bliver positivitets-fascisme

Artikler generelt i fagbladet (skal købes): Erhvervspsykologi, Dansk Psykologisk Forlag

Ex.: Lisette Agerbo Holm et al.: Ledelse opad – om at forhandle opgaver med egen chef, Erhvervspsykologi, Volume 8, nr. 3, oktober 2010, Dansk Psykologisk Forlag 

Mindfulness & meditation

 

Bjerregaard, Trine Reitz – ingeniøren

Ledelse i Lotusstilling

Burton, Katherine & Effinger, Anthony – bloomberg.com

To Make a Killing on Wall Street, Start Meditating

Foghsgaard, Lasse – videnskab.dk

Meditation forandrer vores hjerner

Jyllandsposten

Forskere blåstempler meditation

Kitamura, Makiko – børsen

Harvardlæge: Spar 300 mia. dollar med yoga og tai chi

Korneliussen, Ida – videnskab.dk

Hvorfor kan vi ikke styre os?

National Center for Complementary and Alternative Medicine

Meditation: What You Need To Know

Nygaard, Sigrid – information

Spiritualitet er hårdt arbejde

Videnskab.dk

Seneste artikler om meditation på videnskab.dk

Kommunikation & ledelse

 

Andersen, Flemming

Selvledelse – selvudvikling på arbejdspladsen, Dansk Psykologisk Forlag 2013

Andersen, Tom

Reflekterende processer, Dansk Psykologisk Forlag 2005

Csikszentmihalyi, Mihaly

Flow optimaloplevelsens psykologi, Dansk Psykologisk Forlag 2011

Danelund, Jørgen & Jørgensen, Carsten

Kompetencebroen, Forlaget Metropol 2002

Danelund, Jørgen & Sanderhage, Tue

Systemisk organisationsudvikling som innovativ samskaben, Samfundslitteratur, 2012

Gergen, Kenneth 

En invitation til social konstruktion, Forlaget Mindspace 2010

Gergen, Kenneth & Hersted, Lone

Relationel ledelse – dialogisk baseret samarbejde, Forlaget Mindspace 2013

Haslebo, Gitte

Relationer i organisationer – en verden til forskel, Dansk Psykologisk Forlag 2004

Hornstrup, Carsten et al. (red.)

Systemisk Ledelse – den refleksive praktiker, Dansk psykologisk Forlag 2005

Hornstrup, Carsten & Loehr-Petersen, Jesper

Appreciative Inquiry – en konstruktiv metode til positive forandringer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007

Kürstein, Sanina (red.)

Selvledelse og fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv, Dansk Psykologisk Forlag 2010

Larsen, Michael Højlund

Praktisk filosofi og ledelse, Børsens Forlag 2007

Lerborg, Leon

Styringsparadigmer i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

Lyndgaard, Danielle Bjerre

Ledelse af det relationelle selv – perspektiver på selvledelse, Dansk Psykologisk Forlag 2013

Moltke, Hanne V. & Molly, Asbjørn (red.)

Systemisk coaching – en grundbog, Dansk Psykologisk Forlag 2009

Olsen, Thorkild

Anerkendelse – kom ind i kampen! Gyldendal Business 2010

Olsen, Thorkild (genlæst af Frederikke Larsen)

Sproget er ikke gratis, Dansk Psykologisk Forlag 2011

Schnoor, Michala

Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handlen, Dansk Psykologisk Forlag 2009

Sparre, Anne Sofie Møller & Jørgensen, Katrine Dall (red.)

Syv fortællinger om narrativ praksis, Dansk Psykologisk Forlag 2009

Søholm, Thorkil Molly et al.

Ledelsesbaseret coaching, L&R Business 2006

Wahlgren, Bjarne et al.

Refleksion og læring – Kompetenceudvikling i arbejdslivet, Samfundslitteratur 2011

Mindfulness & meditation

 

Brun, Pernille Hippe & Corneliussen, Clarissa

Mindfulness i organisationer – vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation, Dansk Psykologisk Forlag 2013

Dahl, Ole Vadum

Coaching og kunsten at leve, Borgens Bogklub 2007

Hanh, Thich Nhat

Fred er vejen, Forlaget Borgen 2006

Hanh, Thich Nhat

Åndsnærværets mirakel – en introduktion til meditation, Dansk Psykologisk Forlag 2006

Hanh, Thich Nhat

Kunsten at kommunikere – mindfulness i praksis, Dansk Psykologisk Forlag 2013

Hildebrandt, Steen et. al.

Atmosfære på møder – idéer til mere energi, samspil og fornyelse, Branchearbejdsmiljørådene 2009.

Køb af hæftet her – kan også downloades gratis i pdf

Høedt-Rasmussen, Inger

Mindfulness – er helhedssyn på liv og ledelse, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2005

Martin, Guni

Det naturlige åndedræt, Ørnens Forlag 2000

Mipham, Sakyong

Slip sindet fri – med mindfulness, Forlaget Klim 2010

Ritskes, Rients

Zen og kunsten at lede, Forlaget Bogan 2006

Suzuki, Shunryu

At begynde hvert øjeblik – en zen-mesters uformelle vejledning i meditation, Forlaget Klim 2003

Trier, Svend

Meditation – en rejse tilbage til dig selv, Politikens Forlag 2007

Trungpa, Chögyam

Meditation og spirituel materialisme – vejen uden håb og frygt, Forlaget Klim 2007