Foredrag og workshops

Foredrag

Bliv rørt og berørt med ord og indre dialoger når Ellen Wolgau står på scenen! Her får I et par dejlige og inspirerende timer med både grin, dybe tanker, refleksioner og værktøjer. Temaer som mindful kommunikation og ledelse, mindfulness i hverdagen og selvledelse, stresshåndtering og energiopladning er muligheder.  

Book et dynamisk og interaktivt foredrag der kickstarter udviklingsprocesserne hos jer! Få inspiration til selvledelse, samarbejde, ledelse og kommunikation – alt sammen med en unik kobling til mindfulness. Vi kan tone indholdet til jeres aktuelle udfordringer og behov.

Foredragene leveres levende og indsigtsfuldt af Ellen Wolgau med en tilstedeværelse af energi og passion for feltet understøttet af praktiske øvelser.

Vi starter med en kort tilstedeværelsesøvelse og veksler dernæst mellem oplæg og korte øvelser. Afslutningsvis udstyres deltagerne med refleksive gå-hjem-opgaver, der inspirerer til yderligere udvikling.

Tjek eksemplerne nedenfor som vi kan tilpasse til lige netop jer.

Book et foredrag med 2-4 timers inspiration til jeres personaledag eller lignende her.

Priser fra 15.000 kr. og opefter.

Eksempler på foredrag

Foredrag kan tones til lejligheden.

 • Mindful kommunikation på jobbet

  Tal ordentligt! Al handlen eller ikke handlen er kommunikation, som påvirker samarbejde og produktivitet. Det uundgåelige: Sproget skaber jeres virkelighed – jeres fælles virkelighed kommer til udtryk i sproget. Bevidstgørelse af indre og ydre dialoger og den selvforstærkende effekt på krop, sind, følelser – og relationer. Bevidsthed om “egen del af ligningen” i kommunikationen. Vejrtrækningens essens og teknik. Meditation for alle.

 • Mindful ledelse på jobbet

  Led dig selv for at lede andre! Anerkendende selvledelse og ledelse. Bevidsthed, fokusering og nærvær i den ledende samtale. Ledelse af egne og andres forskellige selver. Den selvskabende positive kraft i fælles værdier og relationer. Ledelse gennem bevidst meningsskabelse. Vejrtrækningens essens og teknik. Meditation for alle.

 • Mindfulness i hverdagen

  Få naturlig power, årvågenhed og vitalitet! Lyt, tænk, tal og handl udfra det du virkelig gerne vil. Kraften i positive affirmationer: du kan tænke dig i mål! Lytning og dobbeltfokuseret opmærksomhed. Du er ikke dine tanker og følelser. Indre ro og balance. Nærvær og bevidsthed i nuet. Vejrtrækningens essens og teknik. Meditation for alle.

 • Stress af og lad op

  Redskaber til en stresset arbejdsdag. Sundhed, nærvær og (arbejds-)livsglæde. Doseringskompetencer for at skabe balance – “ikke for stramt og ikke for slapt”. Accept og anerkendelse af sårbarhed. Smilets healende kraft. Tankens og sprogets skabende kraft – på godt og ondt. De komplementære værdier: At være, at handle. Vejrtrækningens essens og teknik. Meditation for alle.