Processkonsulent

Proceskonsulent

Metodisk arbejder Ellen Wolgau ud fra socialkonstruktionistisk og systemisk teori hvor den anerkendende og værdsættende tilgang understøtter processerne hen mod jeres målsætninger. Ellen Wolgau trækker på den narrative metode – fx organisationsfortællinger og indre og ydre dialoger/fortællinger – tillidsbaseret og autentisk ledelse, mod og fælles ansvar, tilpasse forstyrrelser og både ærbødighed og uærbødighed overfor os selv og andre for at opnå udvikling.

Ellen Wolgau fungerer som proceskonsulent og ledelsesrådgiver og hjælper jer med at konkretisere jeres opmærksomhed og handle på det, I gerne vil opnå i fremtiden. Dvs fokus på det ledere og medarbejderes ønsker ift en fælles positiv og produktiv fremtid. Ellen Wolgau hjælper både med større projekter og mindre konkrete opgaver fx:

Forandrings- og udviklingsprojekter, medarbejderarrangementer og -møder, medarbejderledelse og -kommunikation etc. Områder er bla: trivsel, produktivitet og ansvar, kommunikation, samarbejde og fællesskab, medarbejderpleje, opmærksomheds- og bevidsthedstræning, stresshåndtering og håndtering af særlige sensitive medarbejdere. Ellen Wolgau kan enten indgå i hele eller dele af processen eller bidrage til planlægningen, hvor I klædes på til selv at gennemføre.

Metodisk arbejder vi med konkrete foretrukne scenarier, fortællinger, målsætninger og handleplaner. Vejen til jeres mål er ofte forbundet med kompetenceudvikling, som foregår via processer og værktøjer – bl.a. også tænkninger og værktøjer fra Mindfulness.  Vi arbejder med produktive perspektiver, tankeværktøjer, spørgeteknikker, dobbeltfokuseret lytning og udnytter dynamikken mellem teori og praksis. Både selvfortællinger og fælles fortællinger bruger vi som bevidsthedsskærpende element, retningsgiver og evalueringsmetode i processen.

Forandringer og forankring i organisationen kræver kompetenceudvikling og en styrkelse af arbejdskulturen. Ellen Wolgau har erfaring for, at den værdifulde viden og de kompetencer organisationen har brug for ofte eksisterer blandt medarbejderne. Nogle gange er der desværre opstået en negativ eller modarbejdende læring i organisationen, som er blevet en del af kulturen. Derfor er en del af forandrings- og forankringsarbejdet at udvikle en kompetenceudviklingskultur med fokus på refleksion, videndeling, et ansvarligt bæredygtigt fællesskab og samarbejde med mindful kommunikation og (selv-)ledelse som fundament.

Læs mere om temaområder nedenfor og under workshops.

Kontakt Ellen Wolgau her og hør hvordan hun kan hjælpe jer med at nå jeres visioner og mål på arbejdspladsen.

Der udarbejdes et konkret pristilbud baseret på et fast antal timer og en timepris.

Processkonsulent

Konsulentarbejdet tilpasses virksomheden, medarbejderne og den aktuelle forandringsprocess og kan eksempelvis omhandle følgende.

  • Kommunikation og relationer

    For at skabe bæredygtig og langsigtet forandring og udvikling i organisationen, fokuserer Ellen Wolgau på relationsarbejde og kommunikation på mikroniveau, hvorved vi påvirker makroniveauet med visioner, mål og resultater for øje.

  • Trivsel

    Ellen Wolgau har særligt fokus på kommunikationens og relationernes påvirkning på kvaliteten af opgaveløsningen og arbejdsmiljøet. For at øge kvaliteten i opgaveløsningen handler det om at skabe en balancegang mellem trivsel og produktivitet. Målet er et produktivt og sundt arbejdsklima med velfungerende relationer hvor stress- og konflikthåndtering arbejdes med gensidigt involverende og ansvarstagen.

  • Bevidsthed og åndsnærvær

    Via mindfulnessteknikker træner vi vores bevidsthed og opmærksomhed. Det giver større overblik, overskud og styrke i både ledelsen af sig selv, den relationsskabende ledelse og som en samlet organisatorisk helhed. Fundamentet bliver mod, vilje og handlekraft!