Workshops

Ellen Wolgaus workshops vender den traditionelle mangeltænkning og fejlfokusering på hovedet. I stedet anskuer hun konflikter og problemer som læring og mulighed for udvikling. Deltagerne lærer at vende en destruktiv tankegang og forholde sig til opgaver eller en bestemt situation på en mere konstruktiv, ansvarsfuld og produktiv måde.

Ellen Wolgau afholder relationsudviklingsforløb hvor en gruppe, et team, en afdeling etc. kompetenceudvikles inden for et bestemt område. Formålet er at sætte fælles retning og kvalificere jeres arbejde med kerneopgaven. Vi matcher jeres udfordringer og mål helhedsorienteret og praksisnært med spændende og kompetenceudviklende refleksioner, metoder og teknikker. Produktive perspektiver, tankeværktøjer, spørgeteknikker og mindfulness er en del af forløbet.

I løbet af en eller to dage – eller gerne over et længere forløb – kommer I i dybden med arbejdet inden for det tema, projekt eller udfordring I særligt har behov for. Forløbet designes til jeres organisations udfordringer, behov og mål, hvor metoder til processer og kompetenceudvikling er i fokus. Workshops, kursusforløb eller uddannelse hvor vi også kan konstruere forløb, der har medarbejdere fra forskellige organisationer/virksomheder som deltagere.

Tjek eksemplerne på workshoptemaer nedenfor – som vi kan tilpasse til lige netop jer. Og læs om det faglige fundament under proceskonsulent og faglig inspiration.

Se tidligere kursisters udtalelser her.

Book en workshop til jeres personaledag, udviklingsarbejde, forandringsprocesser eller lignende her.

Priser fra 20.000 kr. og opefter.

Se interview med Ellen Wolgau om mindfulness og kommunikation.

Workshoptemaer

Workshops har et hovedtema der tilpasses til jeres organisations udfordringer, behov og mål, hvor metoder til processer og læring er i fokus

 • Kommunikationens kraft!

  Sproget er uundgåeligt. Og vi kan ej heller ikke-kommunikere. Et manglende svar på en mail, en opringning eller at vi ikke hilser på hinanden er også kommunikation. Sprog og kropslige udtryk påvirker vores arbejde på den positive og negative side. Al eksplicit og tavs handlen i en organisation er altså kommunikation. Kommunikation der potentielt er en del af jeres virksomhedskultur. Få her hjælp til øget opmærksomhed på jeres kommunikation og sprogbrug, kraften og magten og de positive og produktive muligheder. Og til arbejdet med en fælles foretrukken intern kommunikation, så I med stolthed kan sige: “Vi har en sund kommunikationskultur hos os!”

 • Trivsel på jobbet!

  Trivsel på jobbet er ikke altid til at regne ud! Og slet ikke kun via APV eller trivselsundersøgelser. Hvad nu hvis vi tog udgangspunkt i et fælles ansvarsfuldt og tillidsfuldt mulighedsrum som afsæt for etablering af et psykisk arbejdsmiljø hvor medarbejderne kan sige et stort JA til at de trives, er produktive og nyder at være på arbejde? Hvad nu hvis vi var i dialog fremfor “monolog” omkring problemer, muligheder og beslutninger? Kunne det være, at vi ville spare både tid, psykiske ressourcer og penge? Og at det psykiske arbejdsmiljø hos jer var eftertragtet udenfor virksomheden også? At det er om netop jeres virksomhed, der bliver fortalt de positive trivselshistorier, om når medarbejderne har fri? Her kan I få hjælp til at gennemgå og se på, hvad der virker ift. at højne trivslen hos jer!

 • Håndtering af stress!

  Over 50% af danskerne er stressede! Stress koster både virksomheder og samfund mange penge. Og ikke mindst forringer den mange menneskers livskvalitet. Stress er en reaktion på ubalance. Men hvilken ubalance? Og hvordan er den opstået? Vi kan tale om tid og arbejdspres. Og vi kan særligt tale om dårlige relationer og mangel på tillid og trivsel på jobbet, som årsager. Det er der alt sammen løsninger på. En god start kan være at højne energien hos den enkelte og styrke fællesskabet – før vi taler om problemerne. Sådan at vi kan se konteksten lidt klarere. Metoderne er mindfulness – meditation, vejrtrækningsøvelser og erkendelsesprocesser. Få her hjælp til at få en mere positiv energi og fællesskab blandt jeres medarbejdere!

 • Skjulte muligheder i samarbejdet!

  Samarbejde er en kompleks størrelse med mange facetter! Der ligger mange skjulte ressourcer blandt relationer på jobbet: Kompetenceudvikling og -deling og understøttelse af hinanden ved opgaveløsningen. Kendskab til hinandens mere personlige styrker og hvordan vi kan udnytte dem. Og vi kan tale om en doseringskompetence, hvor vi dels kan skabe bevidsthed om hvilke evner vi besidder og dels at vi både kan overdosere og underdosere disse evner. Ex er grundighed kun en fordel til en vis grænse. Det samme gælder med effektivitet! Og dels kan vi lære at balancere doseringen både for sig selv som leder og medarbejder og i den samarbejdende enhed som helhed. Her kan I få værdifuld hjælp til at lære at både kende og bruge hinandens ressourcer mere konstruktivt og produktivt!

 • Ledelse som en positiv bølge!

  Ledelse handler om at sætte rammer og retning. Og ledelse er også kommunikation. Måden, du sætter rammer og retning på i din kommunikation, sætter en bestemt bevægelse i gang hos dine medarbejdere. Ledelse er altså kommunikation og kommunikation er ledelse. Du kan ikke undlade at lede – for når du tager ordet, leder du de andres opmærksomhed et bestemt sted hen. Derfor er det en fordel at gøre sig klart, hvor, hvordan og hos hvem det er, vi gerne vil lede opmærksomheden hen. Vi kan dog ikke regne den 100 % ud, ift hvor fx en ledelsessamtale lander. Men opmærksomheds-, erkendelses- og kommunikationstræning kan kvalificere gevaldigt: Få hjælp og inspiration til øget fokusering, træning og kvalificering af jeres personlige professionelle ledelse og kommunikation!

Med konkret træning kvalificerer I jeres kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer. Vi arbejder med teorier, tankeværktøjer og processer, som øger jeres bevidsthed om egne kommunikationsvaner, forforståelser, tanker og følelser. Når mønstre og filtre erkendes bevidst kan vi arbejde med dem som sådan – bevidst. Det vil sige, at I kan se behov og sætte mål for jeres kommunikative og ledelsesmæssige kompetenceudvikling. Det kræver mod og vilje!

I arbejder med forskellige sammenhængende lag i jeres kommunikation. Fra jeres indre dialog til jeres ydre dialog.

Der er en dobbelt læring: I lærer dels om selve tænkningen i teorierne og teknikkerne. Og dels så anvender vi teorierne og tankeværktøjerne på os selv. Det skaber et trygt og tillidsfuldt læringsrum. Refleksion, åbenhed og skrøbelighed går hånd i hånd med hjælpsomhed, modet og viljen til at gøre sig umage. Vi udfordrer ”selvfølgeligheder” og ”nødvendigheder” via refleksion. Lærer at kunne se det anderledes mulige i en situation. At være konstruktiv og produktiv. Jeres læring og udvikling afhænger dels af egen tanke-/handlevirksomhed og dels kvalificeres den i det relationelle multivers med de øvrige deltagere.

Tankevæktøjerne kommer konstant i spil og bevægelse! Hvor der er bevægelse er der liv! Ledelse og kommunikation er at skabe bevægelse!